* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الإنسان يحاسب على الأفعال والله يحاسب على النيات

MEMPERKASAKAN KEPIMPINAN

MEMBINA KOMITMEN, MENCIPTA KEBERSAMAAN

TINDAKAN SE ALIM KATA

MENGUPAYAKAN ORGANISASI,
MEMINIMUMKAN KUASA DOMINASI

MENCIPTA SEJARAH, MEMAHAT TAMADUN

MEMINTAS ARUS MENCIPTA SEJARAH

ASPIRE TO INSPIRE BEFORE YOU EXPIRE

Man punishes the action , but Allah the intention

Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusan dan tindakan kita. Sokongan dan kerjasama anda adalah satu penghormatan kepada usaha merealisasikan hasrat slogan MERSING HEBAT berteraskan kepada amalan HIKMAH, EFEKTIF, BADAR, AMANAH dan TAWAKKAL.

اللهم اجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه

Idea dan cadangan tuan amat dialu-alukan.

SEBARANG KESULITAN DAN KELEMAHAN AMAT DIKESALI.

Sila salurkan cadangan, komen dan aduan tuan/puan ke alamat email berikut : akademikmg@gmail.com.
...................................................................................................
Ahad, 4 Mac 2018

ITQAN - BERSUNGGUH-SUNGGUH

Reaksi :  
Assalamu alaikum wrth dan Salam Mahabbah.

Al-Hamdulillah, Si Kerdil mengajak diri ini dan rakan-rakan pengunjung yang dihormati membuat refleksi kepada amalan budaya kerja masing-masing... kita sama-sama bermuhasabah dan menilainya secara kendiri.

Adakah ianya menepati nilai kehambaan kehadrat Allah SWT seperti firmanNya :“Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepadaku” 
(Q.S adz-Dzaariyaat ayat 56)


Ibnu Abbas berkata: Semua perkataan ibadah dalam al-Quran maknanya adalah tauhid (Tafsir al-Qurthuby (18/193). Ertinya, jika dalam al-Quran terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah tauhidkan Allah atau sembahlah (beribadahlah) hanya kepada Allah. Karana itu, makna ayat ini adalah: Tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaKu.
Semua kehidupan kita perlu diterjemahkan dalam skop dan sudut pandang Ibadah. Dengan kata lain, pemahaman sekularisma sebagai dasar pemisah antara dunia dan akhirat perlu dileraikan.
Ibadah adalah satu penghambaan. Segala macam perbuatan atau ucapan yang dicintai dan diredai oleh Allah adalah ibadah. Termasuk juga amalan hati seperti cinta kepada Allah, tunduk; menghinakan dan merendahkan diri, takut, berharap, tawakal, semuanya adalah ibadah.
Jika di dalam al-Quran dan hadith terdapat perintah terhadap sesuatu, maka sesuatu itu adalah ibadah. Jika Allah dan RasulNya melarang sesuatu, maka meninggalkan sesuatu itu adalah ibadah.
Sebahagian Ulama menjelaskan bahawa perasaan yang harus dibangunkan pada ketika beribadah perlu mengandungi 3 hal :
(i) cinta dengan pengagungan,
(ii) takut
(iii) berharap.

Barangsiapa yang dalam seluruh ibadah hanya mendasari pada cinta sahaja, maka ia adalah zindiq. Barangsiapa yang dalam seluruh ibadahnya hanya takut saja maka ia adalah Haruri (khawarij). Barangsiapa yang dalam seluruh ibadahnya hanya berharap saja, maka ia adalah Murji’ah. Barangsiapa yang menggabungkan perasaan cinta, berharap, dan takut dalam ibadah-ibadahnya, maka ia adalah seorang yang beriman. Sebagaimana ungkapan ini dijelaskan oleh Ibnul Qoyyim sebagai ucapan sebagian Ulama Salaf.

ِTidaklah Aku menginginkan rezeki dari mereka dan Aku tidak mengharapkan mereka memberi makan kepada-Ku” (QS adz-Dzaariyaat ayat 57)


Ayat ini menjelaskan bahwa ibadah dari seseorang kepada Allah bukanlah karena Allah memerlukan kepada orang tersebut. Allah tidak perlukan dengan ibadah kita, namun sebenarnya kita yang sangat memerlukan untuk beribadah kepada Allah. Semakin baik ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, semakin besar manfaatnya kembali kepada kita sendiri.


Sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pemberi rezeki yang Memiliki Kekuatan yang Teguh” (QS adz-Dzaariyaat ayat 58)Allah adalah ar-Rozzaaq, bukan sekedar ar-Raaziq. Kalau ar-Raaziq ertinya yang memberi rezeki, sedangkan ar-Rozzaaq adalah yang sangat banyak dan berlimpah dalam memberi rezeki.
Para Ulama menjelaskan bahwa rezeki adalah segala pemberian daripada Allah untuk manfaat duniawi dan ukhrawi. Semua nikmat yang kita terima adalah rezeki daripada Allah, termasuk ketenangan hati, udara yang nyaman, dan ilmu yang bermanfaat. 
Sebahagian orang menyempitkan makna rezeki hanya pada harta berupa wang dan seumpamanya. Padahal, rezeki dari Allah yang kita terima lebih luas dari itu.
Allah SWT meletakkan satu tanggungjawab kepada manusia iaitu sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini. Ianya bermula selepas dicipta Nabi Adam AS daripada tanah. Hal ini diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat : 30.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. “mereka berkata :” Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”  Allah berfirman : ”sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Sehubungan itu, penerapan nilai ITQAN dalam semua hal amat perlu dan dibuat dengan ikhlas.
Untuk itu, kita mungkin akan berhadapan cabaran-cabaran yang telah dijangka dan di luar jangkaan kita. Disamping itu, kererah dalam diri yang mungkin telah bertapak sekian lama, perlu diperbaiki dan diberikan nilai tambah yang positif.TA
AA
AA+I
TTA
Tidak Ada
Asalkan Ada
Asalkan Ada + Itqan.
TTA 1 : Tiba-tiba Ada.
TTA 2 : Terus Tak Ada.
Penerapan Nilai Itqan (Bersungguh-Sungguh) adalah penting bagi memastikan kualiti pengurusan dan kemenjadian diutamakan.
Amalan sediada Asalkan Ada perlu ditambah nilai dengan Itqan sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Ia juga sebagai Sunnah Baginda Ar-Rasul yang perlu kita sahut dan budayakan dalam pengurusan organisasi.
Itqan bermaksud membuat sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh dan mempunyai nilai berikut :
•  Cepat@Kesegeraan
•  Tepat@Benar
•  Integriti
•  Terancang@Tersusun
•  Kemas
•  Amanah
•  Keredaan Allah SWT
#IbnM
#MersingHebat

0 komen ::

Catat Ulasan